Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
XXIV, 1093tr., 15tr. màu : hình vẽ, bảng ; 24cm
Gáy sách :
910.021 / C101N
Lượt lưu thông :
0
LDR01461cam a2200265 a 4500
00143096
00520161123093207.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045722497 |d1b
0410#|avie
08204|223 |a910.021 |bC101N
24500|aCác nước và một số lãnh thổ trên thế giới |cHoàng Phong Hà chủ biên, Bùi Thị Hồng Thuý, Đinh Thị Mỹ Vân... biên soạn
250##|aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260##|aH. |bChính trị Quốc gia |c2016
300##|aXXIV, 1093tr., 15tr. màu |bhình vẽ, bảng |c24cm
504##|aThư mục: tr. 1091-1093
520##|aGiới thiệu khái quát thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Điều kiện địa lý - tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà nước, kinh tế, cơ sở hạ tầng thông tin - truyền thông, cơ sở hạ tầng năng lượng - giao thông, quan hệ quốc tế, văn hoá - xã hội
650#7|2Bộ TK TVQG |aLãnh thổ
650#7|2Bộ TK TVQG |aĐịa lí tự nhiên
650#7|2Bộ TK TVQG |aThế giới
7001#|aPhạm Ngọc Khang |eBiên soạn
7001#|aLê Thanh Huyền |eBiên soạn
7001#|aHoàng Phong Hà |eChủ biên
7001#|aBùi Thị Hồng Thuý |eBiên soạn
7001#|aĐinh Thị Mỹ Vân |eBiên soạn

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu khái quát thông tin cơ bản về các nước và một số lãnh thổ trên thế giới: Điều kiện địa lý - tự nhiên, lịch sử, tổ chức nhà nước, kinh tế, cơ sở hạ tầng thông tin - truyền thông, cơ sở hạ tầng năng lượng - giao thông, quan hệ quốc tế, văn hoá - xã hội ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.004901 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau