Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Giá tiền:
55000
Mô tả vật lý :
267tr. : tranh vẽ ; 21cm
Gáy sách :
158.1 / M458TR
Lượt lưu thông :
5
LDR01240cam a2200253 a 4500
00143292
00520180822081538.0
008180822b |||||||| ||||||||||||||
020##|c55000 |d2b
0410#|avie
08204|a158.1 |bM458TR |223
1000#|aNgọc Linh
24510|a168 câu chuyện hay nhất : |bVươn lên để thành công - Biến điều không thể thành có thể / |cNgọc Linh biên soạn
260##|aH. : |bThế giới ; Công ty Văn hoá Đinh Tị , |c2015
300##|a267tr. : |btranh vẽ ; |c21cm
4900#|aKỹ năng sống dành cho học sinh)(Sách thiếu nhi
520##|aTập hợp những câu chuyện hàm súc, giàu triết lí, mang tính hướng dẫn, giáo dục giúp các em học sinh vươn lên để thành công trong cuộc sống, công việc, học tập, giao tiếp
650#7|aTâm lí học ứng dụng . |2Bộ TK TVQG
650#7|aKĩ năng sống . |2Bộ TK TVQG
650#7|aThành công . |2Bộ TK TVQG
655#7|2Bộ TK TVQG |aTruyện ngắn
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách thiếu nhi
852##|bTV.KD |jDV.029165 |tDV.029165
852##|bTV.KM |jMV.053312 |tMV.053312

Tóm tắt

13% progress

Tập hợp những câu chuyện hàm súc, giàu triết lí, mang tính hướng dẫn, giáo dục giúp các em học sinh vươn lên để thành công trong cuộc sống, công việc, học tập, giao tiếp ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.029165 Sẵn có Kho đọc
MV.053312 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 5 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau