Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
20000
Mô tả vật lý :
179tr ; 24cm
Gáy sách :
355.007 1 / GI-108TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01373cam a2200277 a 4500
00143851
00520161123094724.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|c20000 |d1b
0410#|avie
08214|214 |a355.007 1 |bGI-108TR
24500|aGiáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh |bTập 1: Dùng cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp |cNguyễn Đức Hạnh, Lương Thị Hiên, Nguyễn Mạnh Hưởng..
260##|aH. |bGiáo dục |c2008
300##|a179tr. |c24cm
504##|aThư mục: tr. 177-178
520##|aGồm 12 bài về giáo dục quốc phòng, an ninh như: truyền thống đánh giặc giữ nước, luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của thanh niên, tác hại và cách phòng chống ma tuý, phòng chống mọi thế lực thù địch, xây dựng và bảo vệ tổ quốc
650#7|2Bộ TK TVQG |aGiáo dục quân sự
650#7|2Bộ TK TVQG |aAn ninh
650#7|2Bộ TK TVQG |aQuân sự
650#7|2Bộ TK TVQG |aTrung học chuyên nghiệp
655#7|2Bộ TK TVQG |aGiáo trình
7001#|aNguyễn Đức Hạnh
7001#|aNguyễn Hoàng Minh
7001#|aLương Thị Hiên
7001#|aNguyễn Mạnh Hưởng
7001#|aLưu Ngọc Khải

Tóm tắt

13% progress

Gồm 12 bài về giáo dục quốc phòng, an ninh như: truyền thống đánh giặc giữ nước, luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của thanh niên, tác hại và cách phòng chống ma tuý, phòng chống mọi thế lực thù địch, xây dựng và bảo vệ tổ quốc ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.004985 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau