Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1
Xuất bản :
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2014
Giá tiền:
92000
Mô tả vật lý :
429tr : tranh vẽ ; 20cm
Gáy sách :
895.922 334 / B100CH
Lượt lưu thông :
4
LDR00697cam a2200205 a 4500
00143885
00520161123094815.0
008161123b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786041010567 |c92000 |d1b
0410#|avie
08204|223 |a895.922 334 |bB100CH
1000#|aSơn Nam
24510|aBà Chúa Hòn |bTiểu thuyết |cSơn Nam
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aTp. Hồ Chí Minh |bNxb. Trẻ |c2014
300##|a429tr. |btranh vẽ |c20cm
500##|aTên thật tác giả: Phạm Minh Tày (Tài)
650#7|2Bộ TK TVQG |aVăn học hiện đại
650#7|2Bộ TK TVQG |aTiểu thuyết
650#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.053387 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau