Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
40000
Mô tả vật lý :
494tr ; 21cm
Gáy sách :
8(N414)-11 / M458TR
Lượt lưu thông :
0
LDR00954cam a2200253 a 4500
0015351
00520161122200902.0
008161122b |||||||| ||||||||||||||
020##|c40000 |d2b
041##|avie
084##|a8(N414)-11 |bM458TR
100##|aNguyễn Tôn Nhan
245##|a100 tác phẩm nổi tiếng nhất văn hoá Trung Hoa |cNguyễn Tôn Nhan biên dịch
260##|aH. |bVăn học |c1998
300##|a494tr. |c21cm
520##|aNội dung sách giới thiệu 100 tác phẩm nổi tiếng nhất về nhiều lĩnh vực,quân sự học,ngữ ngôn văn học cóp ý nghĩa tiêu biểu cho văn hoá sử Trung Hoa./.
653##|aTác phẩm văn học
653##|aVăn hoá
653##|aTrung Hoa.
700##|aNguyễn Tôn Nhan |eBiên dịch
852##|bThư viện |jDV.011504
852##|bKho đọc |jDV.011504,DV.012526
920##|aVV99
920##|a11.504

Tóm tắt

13% progress

Nội dung sách giới thiệu 100 tác phẩm nổi tiếng nhất về nhiều lĩnh vực,quân sự học,ngữ ngôn văn học cóp ý nghĩa tiêu biểu cho văn hoá sử Trung Hoa./. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.012526 Sẵn có Kho đọc
DV.011504 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau