Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
239tr. ; 21cm
Gáy sách :
355.009 597 / QU105Đ
Lượt lưu thông :
6
LDR02190cam a2200409 a 4500
00168165
00520180905145029.0
008180905b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045122631 |d10b
0410#|avie
08204|a355.009 597 |bQU105Đ |223
24500|aQuan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới / |cB.s.: Nguyễn Bá Dương (ch.b.), Nguyễn Vĩnh Thắng, Nguyễn Đức Độ...
260##|aH. : |bQuan đội nhân dân , |c2016
300##|a239tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự
520##|aQuan điểm Đại hội XII của Đảng về tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và vấn đề lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện vấn đề này trong tình hình mới
650#7|aBảo vệ Tổ quốc . . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aQuốc phòng . . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aQuân đội . . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aĐại hội XII . . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aĐảng Cộng sản Việt Nam . . . |2Bộ TK TVQG
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách chuyên khảo
7001#|aNguyễn Bá Dương , |echủ biên
7001#|aNguyễn Vĩnh Thắng , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Đức Độ , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Mạnh Hưởng , |ebiên soạn
7001#|aBùi Quang Cường , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDV.029550 |tDV.029550
852##|bTV.KM |jMV.053820 |tMV.053820
852##|bTV.KM |jMV.053821 |tMV.053821
852##|bTV.KM |jMV.053822 |tMV.053822
852##|bTV.LC |jLCV.033398 |tLCV.033398
852##|bTV.LC |jLCV.033399 |tLCV.033399
852##|bTV.LC |jLCV.033400 |tLCV.033400
852##|bTV.LC |jLCV.033403 |tLCV.033403
852##|bTV.LC |jLCV.033401 |tLCV.033401
852##|bTV.LC |jLCV.033402 |tLCV.033402

Tóm tắt

13% progress

Quan điểm Đại hội XII của Đảng về tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và vấn đề lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện vấn đề này trong tình hình mới ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.029550 Sẵn có Kho đọc
MV.053820 Sẵn có Kho mượn
MV.053821 Sẵn có Kho mượn
MV.053822 Sẵn có Kho mượn
LCV.033398 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.033399 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.033400 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.033401 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.033403 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.033402Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 6 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 9 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau