Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản lần 1
Xuất bản :
Giá tiền:
96000
Mô tả vật lý :
706tr. ; 19cm
Gáy sách :
951.092 / M558Đ
Lượt lưu thông :
6
LDR01152cam a2200253 a 4500
00168216
00520181005080339.0
008181005b |||||||| ||||||||||||||
020##|c96000 |d2b
0411#|avie
08204|a951.092 |bM558Đ |223
24510|a10 đại tướng soái Trung Quốc : |bNhững mẫu chuyện lịch sử nổi tiếng Trung Quốc / |cLưu Chiếm Vũ ch.b. ; Phong Đảo dịch
250##|aTái bản lần 1
260##|aH. : |bVăn học , |c2009
300##|a706tr. ; |c19cm
520##|aGồm các câu chuyện về thân thế, sự nghiệp của 10 đại tướng soái nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc: Tôn Võ, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Hạng Võ, Hàn Tín...
650#7|aLịch sử . . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aNhân vật lịch sử . . . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aTrung Quốc
655#7|2Bộ TK TVQG |aTruyện lịch sử
7000#|aPhong Đảo , |edịch
7000#|aLưu Chiếm Vũ |bchủ biên
852##|bTV.KD |jDV.029620 |tDV.029620
852##|bTV.KM |jMV.053957 |tMV.053957

Tóm tắt

13% progress

Gồm các câu chuyện về thân thế, sự nghiệp của 10 đại tướng soái nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc: Tôn Võ, Bạch Khởi, Vương Tiễn, Hạng Võ, Hàn Tín... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.029620 Sẵn có Kho đọc
MV.053957 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 6 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau