Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
132000
Mô tả vật lý :
662tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.1 / B108C
Lượt lưu thông :
18
LDR00715cam a2200229 a 4500
00168345
00520181002092108.0
008181002b |||||||| ||||||||||||||
020##|c132000 |d4b
0410#|avie
0820#|a895.1 |bB108C
24510|aBao Công kỳ án toàn tập / |cHuyền Cơ biên dịch
260##|aH. : |bThời đại , |c2012
300##|a662tr. ; |c21cm
650#0|aVăn học hiện đại
650#0|aTiểu thuyết
651#0|aTrung Quốc
7001#|aHuyền Cơ , |ebiên dịch
852##|bTV.KD |jDV.029646 |tDV.029646
852##|bTV.KM |jMV.054007 |tMV.054007
852##|bTV.KM |jMV.054008 |tMV.054008
852##|bTV.LC |jLCV.033817 |tLCV.033817

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.029646 Sẵn có Kho đọc
MV.054007 Sẵn có Kho mượn
MV.054008 Sẵn có Kho mượn
LCV.033817Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 18 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 3 Tổng số: 4
thuw viejn caf mau