Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
TP. Hồ Chí Minh : Trẻ , 2013
Giá tiền:
69000
Mô tả vật lý :
252 tr. : minh họa ; 20cm
Gáy sách :
895.922 84 / M458TR
Lượt lưu thông :
24
LDR01500cam a2200313 a 4500
00168477
00520170505131027.0
008170505b |||||||| ||||||||||||||
020##|c69000 |d9b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|a895.922 84 |bM458TR |214
1000#|aThụy Anh
24510|a100 gờ ram hạnh phúc : |bTản văn / |cThụy Anh; Kim Duẩn minh hoạ
260##|aTP. Hồ Chí Minh : |bTrẻ , |c2013
300##|a252 tr. : |bminh họa ; |c20cm
5203#|aGồm 44 câu chuyện nhỏ của nhà văn Thụy Anh. Những câu chuyện tưởng như rất nhẹ nhàng trong tập sách nhưng lại khiến mỗi người trĩu nặng những suy tư về cuộc sống, về con người, sự trôi chảy của thời gian, và cả những nỗi day dứt trong những mối tình chớm nở và qua đi…
65004|aVăn học hiện đại |vTản văn |yThế kỉ 21 |zViệt Nam
65004|aVăn học Việt Nam
7000#|aKim Duẩn , |eminh hoạ
852##|bTV.KD |jDV.029758 |tDV.029758
852##|bTV.KM |jMV.054217 |tMV.054217
852##|bTV.KM |jMV.054218 |tMV.054218
852##|bTV.LC |jLCV.034220 |tLCV.034220
852##|bTV.LC |jLCV.034221 |tLCV.034221
852##|bTV.LC |jLCV.034222 |tLCV.034222
852##|bTV.LC |jLCV.034223 |tLCV.034223
852##|bTV.LC |jLCV.034224 |tLCV.034224
852##|bTV.LC |jLCV.034225 |tLCV.034225

Tóm tắt

13% progress

Gồm 44 câu chuyện nhỏ của nhà văn Thụy Anh. Những câu chuyện tưởng như rất nhẹ nhàng trong tập sách nhưng lại khiến mỗi người trĩu nặng những suy tư về cuộc sống, về con người, sự trôi chảy của thời gian, và cả những nỗi day dứt trong những mối tình chớm nở và qua đi… ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.029758 Sẵn có Kho đọc
MV.054217 Sẵn có Kho mượn
MV.054218Đang cho mượnKho mượn
LCV.034220Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034221Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034222Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034223Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034224Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.034225Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 24 Đang lưu thông: 7 Sẵn có: 2 Tổng số: 9
thuw viejn caf mau