Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
83000
Mô tả vật lý :
511tr. : ảnh ; 21cm
Gáy sách :
355.009 2 / M458TR
Lượt lưu thông :
14
LDR02017cam a2200349 a 4500
00168664
00520180905151049.0
008180905b |||||||| ||||||||||||||
020##|c83000 |d8b
0411#|avie
08214|a355.009 2 |bM458TR |214
1001#|aLanning, Michael Lee
24510|a100 nhà quân sự có ảnh hưởng nhất trong lịch sử thế giới / |cMichael Lee Lanning ; Biên dịch: Kiến Văn, Vĩnh Khang
260##|aH. : |bThời đại , |c2010
300##|a511tr. : |bảnh ; |c21cm
4900#|aTủ sách Danh nhân
520##|aGiới thiệu tiểu sử cuộc đời, những chiến thuật, mưu lược dùng binh, nghệ thuật quân sự, tính cách, nhân cách, những thành công cũng như những thất bại của 100 nhà quân sự có ảnh hưởng lớn đến thế giới từ thế kỷ thứ 5 TCN đến những năm 90 của thế kỷ 20, gồm các thống soái trong những cuộc đại chiến, các nhà cách tân quân sự, những tác giả viết về nghệ thuật chiến tranh, nhà giải phóng và những người chinh phục như: Cyrus Đại đế (Vua Ba Tư), Hernando Cortes, George Washington, Napoleon Bonaparte, Alexander Đại đế, Thành Cát Tư Hãn...
650#7|aNhà quân sự . . . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aThế giới
7000#|aKiến Văn , |ebiên dịch
7000#|aVĩnh Khang , |ebiên dịch
852##|bTV.KD |jDV.030062 |tDV.030062
852##|bTV.KM |jMV.054663 |tMV.054663
852##|bTV.KM |jMV.054664 |tMV.054664
852##|bTV.LC |jLCV.035112 |tLCV.035112
852##|bTV.LC |jLCV.035115 |tLCV.035115
852##|bTV.LC |jLCV.035111 |tLCV.035111
852##|bTV.LC |jLCV.035113 |tLCV.035113
852##|bTV.LC |jLCV.035114 |tLCV.035114
9200#|aLanning, Michael Lee
930##|a271406 |b28/03/2011
941##|aDịch |bXH

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu tiểu sử cuộc đời, những chiến thuật, mưu lược dùng binh, nghệ thuật quân sự, tính cách, nhân cách, những thành công cũng như những thất bại của 100 nhà quân sự có ảnh hưởng lớn đến thế giới từ thế kỷ thứ 5 TCN đến những năm 90 của thế kỷ 20, gồm các thống soái trong những cuộc đại chiến, các nhà cách tân quân sự, những tác giả viết về nghệ thuật chiến tranh, nhà giải phóng và những người chinh phục như: Cyrus Đại đế (Vua Ba Tư), Hernando Cortes, George Washington, Napoleon Bonaparte, Alexander Đại đế, Thành Cát Tư Hãn... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030062 Sẵn có Kho đọc
MV.054663 Sẵn có Kho mượn
MV.054664 Sẵn có Kho mượn
LCV.035112 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035114 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035115 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035111Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.035113Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 14 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 6 Tổng số: 8
thuw viejn caf mau