Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Giá tiền:
67000
Mô tả vật lý :
354tr. ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
813 / A105N
Lượt lưu thông :
9
LDR01728cam a2200385 a 4500
00168797
00520170602144230.0
008170602b |||||||| ||||||||||||||
020##|c67000 |d10b
0241#|aRG_1 #1 eb0 i9 i51
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0411#|avie |heng
044##|avm
08214|a813 |bA105N |214
1000#|aL.M. Montgomery. |d1974- |qLucy Maud Montgomery
24510|aAnne tóc đỏ ở đảo Hoàng tử Edward / |cL.M. Montgomery; Hồ Thanh Ái dịch
260##|aHà Nội : |bHội Nhà văn; Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam , |c2012
300##|a354tr. ; |c21cm
500##|aDịch từ nguyên bản tiếng Anh
5203#|aTình thân, tình bạn, tình yêu... những cảm xúc thân quen giờ bỗng mang một màu sắc mới. Nhưng, cho dù cuộc sống có đổi thay đến đâu, dường như Anne vẫn mãi cứ là Anne tóc đỏ của Chái Nhà Xanh, cô gái mơ mộng và dồi dào sức sống...
534##|pNguyên bản . . |tAnne of the island
65004|aVăn học nước ngoài
651#0|aCanada
655#7|aTiểu thuyết
7001#|aHồ Thanh Ái , |edịch
852##|bTV.KD |jDV.030134 |tDV.030134
852##|bTV.KM |jMV.054769 |tMV.054769
852##|bTV.KM |jMV.054770 |tMV.054770
852##|bTV.LC |jLCV.035398 |tLCV.035398
852##|bTV.LC |jLCV.035399 |tLCV.035399
852##|bTV.LC |jLCV.035400 |tLCV.035400
852##|bTV.LC |jLCV.035401 |tLCV.035401
852##|bTV.LC |jLCV.035402 |tLCV.035402
852##|bTV.LC |jLCV.035403 |tLCV.035403
852##|bTV.LC |jLCV.035404 |tLCV.035404

Tóm tắt

13% progress

Tình thân, tình bạn, tình yêu... những cảm xúc thân quen giờ bỗng mang một màu sắc mới. Nhưng, cho dù cuộc sống có đổi thay đến đâu, dường như Anne vẫn mãi cứ là Anne tóc đỏ của Chái Nhà Xanh, cô gái mơ mộng và dồi dào sức sống... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030134 Sẵn có Kho đọc
MV.054769 Sẵn có Kho mượn
MV.054770 Sẵn có Kho mượn
LCV.035398 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035399 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035400 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035401 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035402 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035403 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035404 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 9 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 10 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau