Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
831tr. ; 21cm
Gáy sách :
398.209 597 / T112P
Lượt lưu thông :
0
LDR01407cam a2200277 a 4500
00168827
00520181023103402.0
008181023b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
040##|aCAMAU
0410#|avie
08204|a398.209 597 |bT112P |223
1001#|aNguyễn Văn Hoà
24510|a&"Táy Pú Xấc&" đường chinh chiến dựng mường thời ông cha của người Thái vùng Tây Bắc - Việt Nam : |bTừ đầu thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XX / |cNguyễn Văn Hoà
260##|aH. : |bSân khấu , |c2016
300##|a831tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
504##|aThư mục: tr. 827-828
520##|aKể lại cuộc đời chinh chiến của các thủ lĩnh người Mường thành biên niên sử giai đoạn Lạng Chượng tổ chức di dân đi mở mang vùng Tây Bắc của ba châu Mường Muổi, Muờng La và Mường Trắng cùng một số bài văn cúng tế hồn tử sĩ
650#7|aDân tộc Thái . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aSử thi . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aNghiên cứu văn học . . |2Bộ TK TVQG
650#7|aVăn học dân gian . . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDV.030199 |tDV.030199
9200#|aNguyễn Văn Hoà

Tóm tắt

13% progress

Kể lại cuộc đời chinh chiến của các thủ lĩnh người Mường thành biên niên sử giai đoạn Lạng Chượng tổ chức di dân đi mở mang vùng Tây Bắc của ba châu Mường Muổi, Muờng La và Mường Trắng cùng một số bài văn cúng tế hồn tử sĩ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030199 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau