Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Giá tiền:
110000
Mô tả vật lý :
643tr. ; 21cm
Từ khóa :
Gáy sách :
823.92 / N114M
Lượt lưu thông :
8
LDR01150cam a2200313 a 4500
00169001
00520170607135345.0
008170607b |||||||| ||||||||||||||
020##|c110000 |d7b
040##|aCAMAU
0411#|avie |heng
08204|a823.92 |bN114M |223
1001#|aJames, E. L.
24510|a50 sắc thái / |cE. L. James ; Tường Vy dịch . . . . |nTập 1 , |pXám
260##|aH. : |bLao động ; Công ty Sách Alpha , |c2013
300##|a643tr. ; |c21cm
500##|aGiải thưởng sách Quốc gia Anh 2012. - Tên sách tiếng Anh: Fifty shades of Grey
650#7|aVăn học hiện đại . . . |2Bộ TK TVQG
651#7|2Bộ TK TVQG |aAnh
655#7|2Bộ TK TVQG |aTiểu thuyết
7000#|aTường Vy , |edịch
852##|bTV.KD |jDN.000706 |tDN.000706
852##|bTV.KM |jMN.002571 |tMN.002571
852##|bTV.KM |jMN.002572 |tMN.002572
852##|bTV.LC |jLCN.000923 |tLCN.000923
852##|bTV.LC |jLCN.000924 |tLCN.000924
852##|bTV.LC |jLCN.000925 |tLCN.000925
852##|bTV.LC |jLCN.000926 |tLCN.000926
9200#|aJames, E. L.

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DN.000706 Sẵn có Kho đọc
MN.002571 Sẵn có Kho mượn
MN.002572 Sẵn có Kho mượn
LCN.000923 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCN.000926 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCN.000924Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCN.000925Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 8 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 5 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau