Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 4
Xuất bản :
Giá tiền:
105000
Mô tả vật lý :
239tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27cm
Gáy sách :
746.43 / CH311TR
Lượt lưu thông :
4
LDR01341cam a2200313 a 4500
00169120
00520170711091603.0
008170711b |||||||| ||||||||||||||
020##|c105000 |d5b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|a746.43 |bCH311TR |214
1000#|aThiên Kim
24510|a978 kiểu đan móc thời trang / |cThiên Kim
250##|aTái bản lần thứ 4
260##|aH. : |bMỹ thuật , |c2016
300##|a239tr. : |bảnh, tranh vẽ ; |c27cm
5203#|aHướng dẫn chi tiết kỹ thuật đan móc và giới thiệu những 978 kiểu đan móc thời trang với nhiều kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú, thịnh hành từ trong và ngoài nước. Sách là một công cụ để học tập và nâng cao tay nghề, trợ giúp đắc lực cho những ai yêu thích việc đan móc...
65004|aNghệ thuật dệt may
650#0|aĐan len
650#0|aMóc
650#0|aThời trang
650#0|aNghề thủ công
7000#|aThiên Kim
852##|bTV.KD |jDL.005307 |tDL.005307
852##|bTV.KM |jML.006882 |tML.006882
852##|bTV.KM |jML.006883 |tML.006883
852##|bTV.LC |jLCL.002522 |tLCL.002522
852##|bTV.LC |jLCL.002523 |tLCL.002523

Tóm tắt

13% progress

Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật đan móc và giới thiệu những 978 kiểu đan móc thời trang với nhiều kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú, thịnh hành từ trong và ngoài nước. Sách là một công cụ để học tập và nâng cao tay nghề, trợ giúp đắc lực cho những ai yêu thích việc đan móc... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005307 Sẵn có Kho đọc
ML.006882 Sẵn có Kho mượn
ML.006883 Sẵn có Kho mượn
LCL.002522 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002523 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 4 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau