Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Mô tả vật lý :
281tr. ; 19cm
Gáy sách :
340.092 / NG558T
Lượt lưu thông :
0
LDR01182cam a2200301 a 4500
00170631
00520181023103143.0
008181023b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
0410#|avie
0820#|214 |a340.092 |bNG558T
24500|a&"Người tốt, việc tốt&" ngành tư pháp / |cĐoan Trang, Nguyễn Thị Thuỵ, Phùng Ngọc..
260##|aH. : |bTạp chí Dân chủ và Pháp luật , |c2005
300##|a281tr. ; |c19cm
500##|aĐTTS ghi: Bộ Tư pháp
520##|aGiới thiệu những gương người tốt việc tốt trong ngành tư pháp. Viết về những việc làm, quá trình phấn đấu, sự tâm huyết của họ trong công việc
650#0|2Bộ TK TVQG |aVăn học hiện đại
650#0|2Bộ TK TVQG |aCá nhân điển hình
650#0|2Bộ TK TVQG |aTư pháp
655#7|2Bộ TK TVQG |aKí
7000#|aMinh Trang
7000#|aPhùng Ngọc
7000#|aBá Tuấn
7000#|aNguyễn Thị Thuỵ
7000#|aĐoan Trang
852##|bTV.KD |jDV.030366 |tDV.030366
930##|a198824 |b05/10/2006
941##|bVH

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những gương người tốt việc tốt trong ngành tư pháp. Viết về những việc làm, quá trình phấn đấu, sự tâm huyết của họ trong công việc ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030366 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau