Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
2
Mô tả vật lý :
331tr. ; 19cm
Gáy sách :
355.009597 / S552M3K5
Lượt lưu thông :
0
LDR00652cam a2200217 a 4500
0017140
00520180712154920.0
008180712b |||||||| ||||||||||||||
020##|c2 |d1b
0410#|avie
0820#|a355.009597 |bS552M
084##|a3K5
1000#|aVăn Tiến Dũng
24500|aSức mạnh giữ nước vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới / |cVăn Tiến Dũng
260##|aH. : |bSự thật , |c1979
300##|a331tr. ; |c19cm
650#0|aLịch sử
650#0|aĐấu tranh
651#0|aViệt Nam
653##|aĐấu tranh
852##|bTV.KD |jDV.001652 |tDV.001652

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.001652 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau