Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
170tr. : ảnh ; 24cm
Từ khóa :
Gáy sách :
070.071 159 / N114M
Lượt lưu thông :
0
LDR01446cam a2200253 a 4500
00171593
00520170814143734.0
008170814b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
0410#|avie
0820#|223 |a070.071 159 |bN114M
24500|a50 năm Học viện Báo chí và Tuyên truyền (1962 - 2012) / |cLương Khắc Hiếu, Hoàng Anh, Trương Ngọc Nam...
260##|aH. : |bChính trị hành chính , |c2012
300##|a170tr. : |bảnh ; |c24cm
500##|aĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Báo chí và Tuyên truyền
520##|aGiới thiệu khái quát về Học viện Báo chí và Tuyên truyền; công tác đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động khoa học, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác công đoàn của tập thể thầy và trò trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển (1962-2012)... cùng một số bài viết và hình ảnh minh hoạ về trường
61000|2Bộ TK TVQG |aHọc viện Báo chí và Tuyên truyền
650#0|2Bộ TK TVQG |a1962-2012
650#0|2Bộ TK TVQG |aLịch sử
651#0|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
7000#|aLương Khắc Hiếu
7000#|aHoàng Anh
7000#|aTrương Ngọc Nam
852##|bTV.KD |jDL.005341 |tDL.005341

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu khái quát về Học viện Báo chí và Tuyên truyền; công tác đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động khoa học, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác công đoàn của tập thể thầy và trò trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển (1962-2012)... cùng một số bài viết và hình ảnh minh hoạ về trường ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005341 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau