Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
39500
Mô tả vật lý :
163tr. : hình vẽ ; 24cm
Gáy sách :
510.76 / B452D
Lượt lưu thông :
0
LDR01376cam a2200253 a 4500
00173060
00520180115152144.0
008180115b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045426456 |c39500 |d1b
0410#|avie
0820#|223 |a510.76 |bB452D
24500|aBồi dưỡng năng lực thi trung học phổ thông quốc gia qua đề tham khảo môn toán / |cNguyễn Sơn Hà (ch.b.), Hoàng Đức Nguyên
260##|aH. : |bĐại học Sư phạm , |c2016
300##|a163tr. : |bhình vẽ ; |c24cm
520##|aNội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần một đưa ra 25 đề tham khảo có kèm theo thang điểm. Phần hai là hướng dẫn giải nhằm giúp học sinh kiểm tra và đánh giá được bài làm của mình. Các em học sinh có thể ôn luyện theo từng dạng toán hoặc có thể luyện giải đề theo thời gian đã quy định
650#0|2Bộ TK TVQG |aÔn tập
650#0|2Bộ TK TVQG |aĐề thi
650#0|2Bộ TK TVQG |aTrung học phổ thông
650#0|2Bộ TK TVQG |aToán
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách luyện thi
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
7000#|aHoàng Đức Nguyên
7000#|aNguyễn Sơn Hà , |echủ biên
852##|bTV.KM |jML.007247 |tML.007247

Tóm tắt

13% progress

Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần một đưa ra 25 đề tham khảo có kèm theo thang điểm. Phần hai là hướng dẫn giải nhằm giúp học sinh kiểm tra và đánh giá được bài làm của mình. Các em học sinh có thể ôn luyện theo từng dạng toán hoặc có thể luyện giải đề theo thời gian đã quy định ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.007247 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau