Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
40000
Mô tả vật lý :
208tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Gáy sách :
546.076 / B450Đ
Lượt lưu thông :
0
LDR01175cam a2200229 a 4500
00173063
00520180115152044.0
008180115b |||||||| ||||||||||||||
020##|c40000 |d1b
0410#|avie
0820#|223 |a546.076 |bB450Đ
1000#|aNguyễn Thanh Hưng
24500|aBộ đề luyện thi trung học phổ thông quốc gia môn hoá học / |cNguyễn Thanh Hưng
260##|aH. : |bĐại học Quốc gia , |c2016
300##|a208tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm
520##|aBộ Đề Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Hóa Học sẽ là cuốn cẩm nang quý giúp các em học sinh làm quen được cấu trúc của một đề thi THPT Quốc gia môn Hóa và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho em sẵn sàng đối mặt với kỳ thi Đại học - Cao đẳng đầy cam go sắp đến.
650#0|2Bộ TK TVQG |aHoá học
650#0|2Bộ TK TVQG |aÔn tập
650#0|2Bộ TK TVQG |aTrung học phổ thông
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách luyện thi
852##|bTV.KM |jML.007244 |tML.007244

Tóm tắt

13% progress

Bộ Đề Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Hóa Học sẽ là cuốn cẩm nang quý giúp các em học sinh làm quen được cấu trúc của một đề thi THPT Quốc gia môn Hóa và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho em sẵn sàng đối mặt với kỳ thi Đại học - Cao đẳng đầy cam go sắp đến. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.007244 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau