Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1
Giá tiền:
110000
Mô tả vật lý :
487tr. : hình vẽ ; 24cm
Gáy sách :
530.071 2 / B103GI
Lượt lưu thông :
6
LDR01597cam a2200289 a 4500
00173116
00520180115140940.0
008180115b |||||||| ||||||||||||||
020##|c110000 |d1b
0410#|avie
0820#|223 |a530.071 2 |bB103GI
24500|aBài giảng theo chuyên đề vật lí : |bÔn thi THPT quốc gia : Lí thuyết, phương pháp giải (có ví dụ áp dụng). Luyện tập và hướng dẫn giải chi tiết, đáp án / |cChu Văn Lanh, Quách Văn Phục, Lưu Minh Quang... . . |nQuyển thượng
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội , |c2015
300##|a487tr. : |bhình vẽ ; |c24cm
520##|aCung cấp cho các em đang ôn luyện thi đại học một tài liệu tổng hợp về cả lý thuyết, phương pháp giải, câu hỏi trắc nghiệm cả về lý thuyết và bài tập. Quyển thượng gồm 4 chương với các nội dung chính như sau: động lực học vật rắn, dao động cơ, sóng cơ, dao động và sóng điện từ
650#0|2Bộ TK TVQG |aBài giảng
650#0|2Bộ TK TVQG |aTrung học phổ thông
650#0|2Bộ TK TVQG |aVật lí
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách luyện thi
7000#|aChu Văn Lanh
7000#|aTạ Vân Anh
7000#|aQuách Văn Phục
7000#|aLưu Minh Quang
7000#|aVõ Khánh Hà
852##|bTV.KM |jML.007189 |tML.007189

Tóm tắt

13% progress

Cung cấp cho các em đang ôn luyện thi đại học một tài liệu tổng hợp về cả lý thuyết, phương pháp giải, câu hỏi trắc nghiệm cả về lý thuyết và bài tập. Quyển thượng gồm 4 chương với các nội dung chính như sau: động lực học vật rắn, dao động cơ, sóng cơ, dao động và sóng điện từ ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.007189 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 6 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau