Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1
Giá tiền:
110000
Mô tả vật lý :
509tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Gáy sách :
530 / B103GI
Lượt lưu thông :
1
LDR01558cam a2200277 a 4500
00173117
00520180115140921.0
008180115b |||||||| ||||||||||||||
020##|c110000 |d1b
0410#|avie
0820#|223 |a530 |bB103GI
24500|aBài giảng theo chuyên đề vật lí luyện thi đại học : |bLí thuyết, phương pháp giải (có ví dụ áp dụng). Luyện tập và hướng dẫn giải chi tiết, đáp án / |cChu Văn Lanh, Quách Văn Phục, Lưu Minh Quang... . . |nQuyển hạ
250##|aTái bản lần thứ 1
260##|aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội , |c2015
300##|a509tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm
520##|aCung cấp cho các em đang ôn luyện thi đại học một tài liệu tổng hợp về cả lý thuyết, phương pháp giải, câu hỏi trắc nghiệm cả về lý thuyết và bài tập. Quyển hạ gồm 5 chương với các nội dung chính như sau: điện xoay chiều, sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, thuyết tương đối hẹp, vật lý hạt nhân
650#0|2Bộ TK TVQG |aVật lí
650#0|2Bộ TK TVQG |aTrung học phổ thông
655#7|2Bộ TK TVQG |aBài giảng
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách luyện thi
7000#|aQuách Văn Phục
7000#|aChu Văn Lanh
7000#|aVõ Khánh Hà
7000#|aTạ Vân Anh
7000#|aLưu Minh Quang
852##|bTV.KM |jML.007188 |tML.007188

Tóm tắt

13% progress

Cung cấp cho các em đang ôn luyện thi đại học một tài liệu tổng hợp về cả lý thuyết, phương pháp giải, câu hỏi trắc nghiệm cả về lý thuyết và bài tập. Quyển hạ gồm 5 chương với các nội dung chính như sau: điện xoay chiều, sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, thuyết tương đối hẹp, vật lý hạt nhân ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.007188Đang cho mượnKho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 1 Sẵn có: 0 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau