Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
60500
Mô tả vật lý :
358tr. : bảng, hình vẽ ; 24cm
Gáy sách :
530.076 / N114TR
Lượt lưu thông :
5
LDR01296cam a2200241 a 4500
00173120
00520180115140829.0
008180115b |||||||| ||||||||||||||
020##|c60500 |d1b
0410#|avie
0820#|214 |a530.076 |bN114TR
24500|a540 câu hỏi và các dạng bài tập trắc nghiệm vật lí 12 : |bBiên soạn theo chương trình mới, chương trình cơ bản và nâng cao... / |cNgô Văn Thiện
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh , |c2013
300##|a358tr. : |bbảng, hình vẽ ; |c24cm
520##|aGiúp đỡ các em rèn luyện phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan một cách có hiệu quả môn Vật lí 12, và chuẩn bị cho các em làm quen phương pháp này trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh Đại học
650#0|2Bộ TK TVQG |aLớp 12
650#0|2Bộ TK TVQG |aTrắc nghiệm
650#0|2Bộ TK TVQG |aBài tập
650#0|2Bộ TK TVQG |aVật lí
650#0|2Bộ TK TVQG |aCâu hỏi
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
7000#|aNgô Văn Thiện
852##|bTV.KM |jML.007185 |tML.007185

Tóm tắt

13% progress

Giúp đỡ các em rèn luyện phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan một cách có hiệu quả môn Vật lí 12, và chuẩn bị cho các em làm quen phương pháp này trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh Đại học ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.007185 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 5 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau