Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
99000
Mô tả vật lý :
312tr. : bảng ; 24cm
Gáy sách :
807 / M458TR
Lượt lưu thông :
1
LDR01431cam a2200229 a 4500
00173197
00520180115133541.0
008180115b |||||||| ||||||||||||||
020##|c99000 |d1b
0410#|avie
0820#|223 |a807 |bM458TR
24500|a125 bài và đoạn văn hay 9 : |bDành cho học sinh lớp 9 ôn tập và luêện thi vào lớp 10 công lập trên toàn quốc. Biên soạn theo nội dung và chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Phiên bản mới nhất / |cLê Xuân Soan biên soạn
260##|aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh , |c2015
300##|a312tr. : |bbảng ; |c24cm
520##|aNội dung sách là tài liệu bổ ích dành cho các em học sinh lớp 9 ôn tập và luyện thi vào lớp 10 công lập trên toàn quốc. Gồm 3 phần:Văn học Việt Nam (từ bài 01 đến bài 109); Văn học nước ngoài (từ bài 110 đến bài 118); Nghị luận xã hội và văn bản nhật dụng (từ bài 119 đến bài 130)
650#0|2Bộ TK TVQG |aTập làm văn
650#0|2Bộ TK TVQG |aĐoạn văn
650#0|2Bộ TK TVQG |aBài văn
650#0|2Bộ TK TVQG |aLớp 9
655#7|2Bộ TK TVQG |aSách đọc thêm
7000#|aLê Xuân Soan , |ebiên soạn
852##|bTV.KM |jML.007108 |tML.007108

Tóm tắt

13% progress

Nội dung sách là tài liệu bổ ích dành cho các em học sinh lớp 9 ôn tập và luyện thi vào lớp 10 công lập trên toàn quốc. Gồm 3 phần:Văn học Việt Nam (từ bài 01 đến bài 109); Văn học nước ngoài (từ bài 110 đến bài 118); Nghị luận xã hội và văn bản nhật dụng (từ bài 119 đến bài 130) ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
ML.007108 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau