Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
219tr. ; 21cm
Gáy sách :
355.009 597 / T550T
Lượt lưu thông :
9
LDR01716cam a2200397 a 4500
00173775
00520180322091417.0
008180322b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045134153 |d10b
0410#|avie
08214|a355.009 597 |bT550T |214
24510|aTư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu biểu trong lịch sử dân tộc Việt Nam / |cNguyễn Bá Dương tổng chủ biên; Dương Quang Hiển chủ biên, biên soạn; Nguyễn Văn Tài...[và những người khác] biên soạn . . |nTập 4 , |pTừ năm 1400 đến năm 1802
260##|aH. : |bQuân đội Nhân dân , |c2017
300##|a219tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
651#0|aViệt Nam
653##|aTư tưởng
653##|aDanh nhân
653##|a1400 - 1802
653##|aQuân sự
655#7|aSách chuyên khảo
7001#|aNguyễn Bá Dương , |etổng chủ biên
7001#|aNguyễn Đức Thắng , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Văn Sáu , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Văn Tài , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Vĩnh Thắng , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDV.030644 |tDV.030644
852##|bTV.KM |jMV.055033 |tMV.055033
852##|bTV.KM |jMV.055034 |tMV.055034
852##|bTV.LC |jLCV.035744 |tLCV.035744
852##|bTV.LC |jLCV.035745 |tLCV.035745
852##|bTV.LC |jLCV.035746 |tLCV.035746
852##|bTV.LC |jLCV.035747 |tLCV.035747
852##|bTV.LC |jLCV.035748 |tLCV.035748
852##|bTV.LC |jLCV.035749 |tLCV.035749
852##|bTV.LC |jLCV.035750 |tLCV.035750

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030644 Sẵn có Kho đọc
MV.055033 Sẵn có Kho mượn
MV.055034 Sẵn có Kho mượn
LCV.035745 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035746 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035747 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035748 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035749 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035744Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.035750Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 9 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 8 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau