Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
235tr. ; 21cm
Gáy sách :
355.450 959 / S552S
Lượt lưu thông :
9
LDR01706cam a2200373 a 4500
00173786
00520180323090545.0
008180323b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786045133828 |d10b
0410#|avie
08214|a355.450 959 |bS552S |214
24510|aSức sống của cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay / |cNguyễn Bá Dương tổng chủ biên; Đặng Văn Sánh chủ biên, biên soạn; Nguyễn Vĩnh Thắng...[và những người khác] biên soạn . . |nTập 4 , |pVấn đề bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa
260##|aH. : |bQuân đội Nhân dân , |c2017
300##|a235tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự
651#0|aViệt Nam
653##|aBảo vệ Tổ quốc
653##|aCách mạng Tháng Mười Nga
655#7|aSách chuyên khảo
7001#|aNguyễn Bá Dương , |etổng chủ biên
7001#|aNguyễn Đức Độ , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Mạnh Hưởng , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Vĩnh Thắng , |ebiên soạn
7001#|aTrần Ngọc Tuệ , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDV.030655 |tDV.030655
852##|bTV.KM |jMV.055055 |tMV.055055
852##|bTV.KM |jMV.055056 |tMV.055056
852##|bTV.LC |jLCV.035821 |tLCV.035821
852##|bTV.LC |jLCV.035822 |tLCV.035822
852##|bTV.LC |jLCV.035823 |tLCV.035823
852##|bTV.LC |jLCV.035824 |tLCV.035824
852##|bTV.LC |jLCV.035825 |tLCV.035825
852##|bTV.LC |jLCV.035826 |tLCV.035826
852##|bTV.LC |jLCV.035827 |tLCV.035827

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030655 Sẵn có Kho đọc
MV.055055 Sẵn có Kho mượn
MV.055056 Sẵn có Kho mượn
LCV.035821 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035822 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035823 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035824 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035825 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035826 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035827 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 9 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 10 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau