Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Thanh Hoá ; Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Thanh Hoá ; Công ty Văn hoá Văn Lang , 2016
Giá tiền:
88000
Mô tả vật lý :
271tr. ; 21cm
Gáy sách :
649.1 / M558M
Lượt lưu thông :
14
LDR01407cam a2200289 a 4500
00174958
00520180518100535.0
008180518d |||||||| ||||||||||||||
020##|c88000 |d6b : |a9786047421718
0410#|avie |heng
0820#|a649.1 |bM558M |223
1000#|aVannoy, Steven W.
24500|a10 món quà lớn nhất dành cho con : |bNuôi dạy con từ trái tim / |cSteven W. Vannoy ; Thế Anh dịch
260##|aThanh Hoá ; Tp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Thanh Hoá ; Công ty Văn hoá Văn Lang , |c2016
300##|a271tr. ; |c21cm
500##|aNguyên tác: The 10 greatest gifts I give my children : Parenting from the heart
520##|aGiới thiệu một số phương thức đã được kiểm chứng, phổ cập, mang tính khả dụng trong quá trình nuôi dạy con nhằm bồi dưỡng những giá trị nhân văn cốt lõi cho thế hệ sau
650#0|aNuôi dạy con . |2Bộ TKTV QG
650#0|aGiáo dục gia đình . |2Bộ TKTV QG
7000#|aThế Anh , |edịch
852##|bTV.TV.LD |jLD.002071 |tLD.002071
852##|bTV.TV.LD |jLD.002072 |tLD.002072
852##|bTV.TV.LD |jLD.002073 |tLD.002073
852##|bTV.TV.LD |jLD.002074 |tLD.002074
852##|bTV.TV.LD |jLD.002075 |tLD.002075
852##|bTV.TV.LD |jLD.002076 |tLD.002076
9200#|aVannoy, Steven W.

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu một số phương thức đã được kiểm chứng, phổ cập, mang tính khả dụng trong quá trình nuôi dạy con nhằm bồi dưỡng những giá trị nhân văn cốt lõi cho thế hệ sau ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LD.002071 Sẵn có Kho lưu động
LD.002072 Sẵn có Kho lưu động
LD.002073 Sẵn có Kho lưu động
LD.002074 Sẵn có Kho lưu động
LD.002075 Sẵn có Kho lưu động
LD.002076 Sẵn có Kho lưu động
Lượt lưu thông: 14 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 6 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau