Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
In lần thứ 3
Xuất bản :
Giá tiền:
40000
Mô tả vật lý :
131tr. : hình ảnh ; 21cm
Gáy sách :
523.1 / B300Â
Lượt lưu thông :
12
LDR01433cam a2200325 a 4500
00175607
00520180521142924.0
008180521b |||||||| ||||||||||||||
020##|c40000 |d6b
0411#|avie
08214|a523.1 |bB300Â |214
24500|aBí ẩn bầu trời sao / |cVân Phàm, Tôn Lộ biên soạn; Nguyễn Thu Hiền dịch... [và những người khác]
250##|aIn lần thứ 3
260##|aH. : |bKim Đồng , |c2017
300##|a131tr. : |bhình ảnh ; |c21cm
4901#|aMười vạn câu hỏi vì sao
5203#|aCung cấp những kiến thức về bầu trời và trái đất giúp các em giải đáp những bí ẩn tự nhiên
521##|aDành cho lứa tuổi nhi đồng
65004|aKhoa học thường thức |xBầu trời |xSách thiếu nhi |xTrái Đất
65004|aThiên văn học |xVũ trụ |xSao
7000#|aTôn Lộ , |ebiên soạn
7000#|aVân Phàm , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Phương Trâm , |ehiệu đính
7001#|aNguyễn Thu Hiền , |enguời dịch
852##|bTV.TV.LD |jLD.002593 |tLD.002593
852##|bTV.TV.LD |jLD.002594 |tLD.002594
852##|bTV.TV.LD |jLD.002595 |tLD.002595
852##|bTV.TV.LD |jLD.002596 |tLD.002596
852##|bTV.TV.LD |jLD.002597 |tLD.002597
852##|bTV.TV.LD |jLD.002598 |tLD.002598

Tóm tắt

13% progress

Cung cấp những kiến thức về bầu trời và trái đất giúp các em giải đáp những bí ẩn tự nhiên ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LD.002593Đang cho mượnKho lưu động
LD.002594Đang cho mượnKho lưu động
LD.002595Đang cho mượnKho lưu động
LD.002596Đang cho mượnKho lưu động
LD.002597Đang cho mượnKho lưu động
LD.002598Đang cho mượnKho lưu động
Lượt lưu thông: 12 Đang lưu thông: 6 Sẵn có: 0 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau