Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
35000
Mô tả vật lý :
43tr. : ảnh, tranh vẽ ; 28cm
Gáy sách :
503 / B102KH
Lượt lưu thông :
18
LDR01141cam a2200289 a 4500
00175668
00520180531102645.0
008180531b |||||||| ||||||||||||||
020##|c35000 |d6b
0411#|avie
08214|a503 |bB102KH
24500|aBách khoa tri thức về khoa học / |cNhóm Sóc Xanh dịch; Quý Thao hiệu đính
260##|aH. : |bMỹ thuật , |c2018
300##|a43tr. : |bảnh, tranh vẽ ; |c28cm
5203#|aGiới thiệu cho trẻ em các kiến thức khoa học về: Vụ Nổ lớn, hệ mặt trời, thiên thể, bay vào vũ trụ...
65004|aKhoa học thường thức
650#0|aBách khoa thư thiếu nhi
650#0|aKhoa học
650#0|aSách thiếu nhi
7000#|aQuý Thao , |ehiệu đính
7000#|aNhóm Sóc Xanh , |edịch
852##|bTV.TV.LD |jLD.005519 |tLD.005519
852##|bTV.TV.LD |jLD.005520 |tLD.005520
852##|bTV.TV.LD |jLD.005521 |tLD.005521
852##|bTV.TV.LD |jLD.005522 |tLD.005522
852##|bTV.TV.LD |jLD.005523 |tLD.005523
852##|bTV.TV.LD |jLD.005524 |tLD.005524

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu cho trẻ em các kiến thức khoa học về: Vụ Nổ lớn, hệ mặt trời, thiên thể, bay vào vũ trụ... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LD.005519Đang cho mượnKho lưu động
LD.005520Đang cho mượnKho lưu động
LD.005521Đang cho mượnKho lưu động
LD.005522Đang cho mượnKho lưu động
LD.005523Đang cho mượnKho lưu động
LD.005524Đang cho mượnKho lưu động
Lượt lưu thông: 18 Đang lưu thông: 6 Sẵn có: 0 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau