Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
35000
Mô tả vật lý :
43tr. : tranh màu ; 28cm
Gáy sách :
903 / B102KH
Lượt lưu thông :
18
LDR01295cam a2200301 a 4500
00175670
00520180531102732.0
008180531b |||||||| ||||||||||||||
020##|c35000 |d6b
0411#|avie
08214|a903 |bB102KH
24500|aBách khoa tri thức về các nền văn minh / |cNhóm Sóc Xanh dịch ; Quý Thao hiệu đính
260##|aH. : |bMỹ thuật , |c2018
300##|a43tr. : |btranh màu ; |c28cm
5203#|aGiới thiệu cho trẻ em những kiến thức về: Người tiền sử, nền văn minh Lưỡng Hà, nền văn minh Ai Cập, nền văn minh lưu vực sông Ấn, nền văn minh sông Hoàng Hà, nền văn minh châu Mỹ, nền văn minh châu Âu
65004|aBách khoa thư thiếu nhi
650#0|aVăn minh
650#0|aLịch sử
650#0|aSách thiếu nhi
650#0|aThế giới
7000#|aQuý Thao , |ehiệu đính
7000#|aNhóm Sóc Xanh , |edịch
852##|bTV.TV.LD |jLD.005543 |tLD.005543
852##|bTV.TV.LD |jLD.005544 |tLD.005544
852##|bTV.TV.LD |jLD.005545 |tLD.005545
852##|bTV.TV.LD |jLD.005546 |tLD.005546
852##|bTV.TV.LD |jLD.005547 |tLD.005547
852##|bTV.TV.LD |jLD.005548 |tLD.005548

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu cho trẻ em những kiến thức về: Người tiền sử, nền văn minh Lưỡng Hà, nền văn minh Ai Cập, nền văn minh lưu vực sông Ấn, nền văn minh sông Hoàng Hà, nền văn minh châu Mỹ, nền văn minh châu Âu ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LD.005543Đang cho mượnKho lưu động
LD.005544Đang cho mượnKho lưu động
LD.005545Đang cho mượnKho lưu động
LD.005546Đang cho mượnKho lưu động
LD.005547Đang cho mượnKho lưu động
LD.005548Đang cho mượnKho lưu động
Lượt lưu thông: 18 Đang lưu thông: 6 Sẵn có: 0 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau