Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
66000
Mô tả vật lý :
262 tr. ; 21 cm
Gáy sách :
895.922 34 / M558H
Lượt lưu thông :
12
LDR01439cam a2200325 a 4500
00175850
00520180703141321.0
008180703b |||||||| ||||||||||||||
020##|c66000 |d10b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a895.922 34 |bM558H
24500|a12 Truyện ngắn hay 2012 / |cNguyễn Thanh Bình tuyển
260##|aH. : |bVăn học , |c2013
300##|a262 tr. ; |c21 cm
5203#|aTuyển chọn các truyện ngắn hay của các tác giả viết về tình yêu với quê hương đất nước, với cảnh vật quen thuộc của cuộc sống thường ngày như; Uống cà phê, viết, rồi vội vã chạy đi; Chiếc hộp khảm trai; Buồn nôn...
65004|aVăn học hiện đại |vTruyện ngắn
65004|aVăn học Việt Nam |vTruyện ngắn
651#0|aViệt Nam
7001#|aNguyễn Thanh Bình , |etuyển
852##|bTV.KD |jDV.030724 |tDV.030724
852##|bTV.KM |jMV.055075 |tMV.055075
852##|bTV.KM |jMV.055076 |tMV.055076
852##|bTV.LC |jLCV.035871 |tLCV.035871
852##|bTV.LC |jLCV.035872 |tLCV.035872
852##|bTV.LC |jLCV.035873 |tLCV.035873
852##|bTV.LC |jLCV.035874 |tLCV.035874
852##|bTV.LC |jLCV.035875 |tLCV.035875
852##|bTV.LC |jLCV.035876 |tLCV.035876
852##|bTV.LC |jLCV.035877 |tLCV.035877

Tóm tắt

13% progress

Tuyển chọn các truyện ngắn hay của các tác giả viết về tình yêu với quê hương đất nước, với cảnh vật quen thuộc của cuộc sống thường ngày như; Uống cà phê, viết, rồi vội vã chạy đi; Chiếc hộp khảm trai; Buồn nôn... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.030724 Sẵn có Kho đọc
MV.055075 Sẵn có Kho mượn
MV.055076 Sẵn có Kho mượn
LCV.035871 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035872 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035873 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035876 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.035874Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.035875Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.035877Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 12 Đang lưu thông: 3 Sẵn có: 7 Tổng số: 10
thuw viejn caf mau