Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
79000
Mô tả vật lý :
303 tr. ; 21 cm
Gáy sách :
808.83 / N114M
Lượt lưu thông :
1
LDR01326cam a2200349 a 4500
00176504
00520180918105235.0
008180918b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786046991212 |c79000 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a808.83 |bN114M
24500|a50 Tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển hay nhất / |cNguyễn Ngọc Thanh, Dương Gia, Vân Hường,...[Và những người khác] biên soạn
260##|aH. : |bVăn học , |c2016
300##|a303 tr. ; |c21 cm
500##|aĐTTS ghi: Trung tâm thông tin văn hóa các dân tộc
504##|aThư mục tham khảo: tr. 294 - 301
541##|aSÁCH CTMTQG
65004|aVăn học thiếu nhi
65004|aVăn học nước ngoài
650#0|aThế giới
655#7|aTruyện
7000#|aKim Ngân , |ebiên soạn
7000#|aHải Hà , |ebiên soạn
7000#|aDương Gia , |ebiên soạn
7000#|aVân Hường , |ebiên soạn
7000#|aHuyền Chi , |ebiên soạn
7000#|aHương Giang , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Ngọc Thanh , |ebiên soạn
852##|bTV.LC |jLCV.036420 |tLCV.036420
852##|bTV.LC |jLCV.036421 |tLCV.036421
852##|bTV.LC |jLCV.036422 |tLCV.036422

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.036420 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036421 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036422 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau