Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản có bổ sung
Xuất bản :
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng , 2016
Giá tiền:
82000
Mô tả vật lý :
326 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm
Gáy sách :
959.704 3 / T515TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01542cam a2200289 a 4500
00176517
00520180914154457.0
008180914b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786048417888 |c82000 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a959.704 3 |bT515TR
24500|aTuổi trẻ bất khuất nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy / |cNgô Tùng Chinh, Trần Phi Hùng, Huỳnh Yên Trầm My, Trương Vũ Quỳnh biên soạn
250##|aTái bản có bổ sung
260##|aĐà Nẵng : |bNxb. Đà Nẵng , |c2016
300##|a326 tr. : |bhình vẽ, ảnh ; |c21 cm
500##|aĐTTS ghi: Ban liên lạc cựu tù yêu nước Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt
5203#|aGiới thiệu về phong trào đấu tranh của nhân dân Miền Nam, đặc biệt là cuộc đấu tranh của đội ngũ thiếu nhi chống lại sự xảo quyệt và những âm mưu thâm độc của kẻ thù
541##|aSÁCH CTMTQG
65004|aNhà tù thiếu nhi Đà Lạt |xLịch sử |xPhong trào đấu tranh |xKháng chiến chống Mỹ |zViệt Nam
7001#|aNgô Tùng Chinh , |ebiên soạn
7001#|aTrần Phi Hùng , |ebiên soạn
7001#|aHuỳnh Yên Trầm My , |ebiên soạn
7001#|aTrương Vũ Quỳnh , |ebiên soạn
852##|bTV.LC |jLCV.036636 |tLCV.036636
852##|bTV.LC |jLCV.036637 |tLCV.036637
852##|bTV.LC |jLCV.036638 |tLCV.036638

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu về phong trào đấu tranh của nhân dân Miền Nam, đặc biệt là cuộc đấu tranh của đội ngũ thiếu nhi chống lại sự xảo quyệt và những âm mưu thâm độc của kẻ thù ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.036636 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036637 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036638 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau