Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
100000
Mô tả vật lý :
295 tr. : ảnh ; 21 cm
Gáy sách :
300.922 / C428H
Lượt lưu thông :
0
LDR01148cam a2200265 a 4500
00176682
00520180919155243.0
008180919b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786047230044 |c100000 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a300.922 |bC428H
1001#|aHà Minh Đức
24510|aCõi học và người thầy : |bChân dung các giáo sư ngành khoa học xã hội. Bút ký / |cHà Minh Đức
260##|aH. : |bCông an Nhân dân , |c2017
300##|a295 tr. : |bảnh ; |c21 cm
5203#|aGhi lại chân dung, phong cách gần gũi trong đời sống thường nhật của các thầy giáo: Nguyễn Khánh Toàn, Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Hoàng Xuân Nhị, Trần Đức Thảo, Trương Tửu, Nguyễn Lương Ngọc...
541##|aSÁCH CTMTQG
65004|aNhà khoa học
650#0|aKhoa học xã hội
650#0|aViệt Nam
655#7|aBút kí
852##|bTV.LC |jLCV.036732 |tLCV.036732
852##|bTV.LC |jLCV.036733 |tLCV.036733
852##|bTV.LC |jLCV.036734 |tLCV.036734

Tóm tắt

13% progress

Ghi lại chân dung, phong cách gần gũi trong đời sống thường nhật của các thầy giáo: Nguyễn Khánh Toàn, Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Hoàng Xuân Nhị, Trần Đức Thảo, Trương Tửu, Nguyễn Lương Ngọc... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.036732 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036733 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.036734 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau