Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
700 tr. ; 24 cm
Gáy sách :
390.095 97 / B102TH
Lượt lưu thông :
1
LDR01140cam a2200301 a 4500
00176734
00520181002154443.0
008181002b |||||||| ||||||||||||||
020##|d5b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0411#|avie
08214|214 |a390.095 97 |bB102TH
1001#|aDương, Tuấn Anh |ehiệu đính
24510|aBách thần lục / |cDương Tuấn Anh hiệu đính; Nguyễn Văn Tuân dịch chú.
260##|aH. : |bĐại học Sư phạm , |c2018
300##|a700 tr. ; |c24 cm
5203#|aGhi chép về sự tích các vị thần được thờ phụng tại các đình, đền, nghè, miếu ở các làng xã Việt Nam
65004|aVăn hóa dân gian
650#0|aTín ngưỡng dân gian
650#0|aThần linh
650#0|aThần
651#0|aViệt Nam
7001#|aNguyễn Văn Tuân , |edịch chú
852##|bTV.KD |jDL.005718 |tDL.005718
852##|bTV.KM |jML.007362 |tML.007362
852##|bTV.KM |jML.007363 |tML.007363
852##|bTV.LC |jLCL.002836 |tLCL.002836
852##|bTV.LC |jLCL.002837 |tLCL.002837

Tóm tắt

13% progress

Ghi chép về sự tích các vị thần được thờ phụng tại các đình, đền, nghè, miếu ở các làng xã Việt Nam ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DL.005718 Sẵn có Kho đọc
ML.007362 Sẵn có Kho mượn
ML.007363 Sẵn có Kho mượn
LCL.002836 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002837 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 1 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau