Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Giá tiền:
85000
Mô tả vật lý :
320 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm
Gáy sách :
530.0712 / GI103CH
Lượt lưu thông :
0
LDR01149cam a2200325 a 4500
00177453
00520190614103456.0
008190614b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786046279211 |c85000 |d7b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a530.0712 |bGI103CH
1001#|aLê Gia Thuận
24510|a800 Bài tập trắc nghiệm vật lí 12 : |bLuyện thi THPT / |cLê Gia Thuận
260##|aH. : |bĐại học Quốc gia , |c2017
300##|a320 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24 cm
500##|aPhần trên tên sách ghi: Giải chi tiết
541##|aSÁCH CTMTQG
650#0|aLớp 12
650#0|aSách đọc thêm
650#0|aSách luyện thi
650#0|aBài tập trắc nghiệm
65004|aVật lí
852##|bTV.LC |jLCL.002864 |tLCL.002864
852##|bTV.LC |jLCL.002865 |tLCL.002865
852##|bTV.LC |jLCL.002866 |tLCL.002866
852##|bTV.LC |jLCL.002867 |tLCL.002867
852##|bTV.LC |jLCL.002868 |tLCL.002868
852##|bTV.LC |jLCL.002869 |tLCL.002869
852##|bTV.LC |jLCL.002870 |tLCL.002870

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCL.002864 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002865 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002866 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002867 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002868 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002869 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002870 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 7 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau