Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
66000
Mô tả vật lý :
271 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm
Gáy sách :
001 / B308T
Lượt lưu thông :
5
LDR01577cam a2200337 a 4500
00177776
00520181119161224.0
008181119b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786048844691 |c66000 |d5b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a001 |bB308T
24500|aBiết tất tật chuyện trong thiên hạ / |cNguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai biên soạn; Nguyễn Thụy Ứng hiệu đính
260##|aH. : |bDân trí , |c2017
300##|a271 tr. : |bảnh, tranh vẽ ; |c21 cm
5203#|aGiới thiệu cho các em những câu chuyện thú vị từ xưa đến nay trong cuộc sống, trong mọi lĩnh vực văn hoá, khoa học, lịch sử... ở khắp mọi nơi trên thế giới
541##|aSÁCH CTMTQG
650#0|aTri thức
650#0|aSách hỏi đáp
650#0|aSách thiếu nhi
65004|aKhoa học thường thức
7001#|aNguyễn Thụy Ứng , |ehiệu đính
7001#|aNguyễn Thị Tố Mai , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Thị Hồng Hà , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Thị Thu Nguyệt , |ebiên soạn
7001#|aNguyễn Thị Ngân Linh , |ebiên soạn
852##|bTV.LC |jLCV.037555 |tLCV.037555
852##|bTV.LC |jLCV.037556 |tLCV.037556
852##|bTV.LC |jLCV.037557 |tLCV.037557
852##|bTV.LC |jLCV.037558 |tLCV.037558
852##|bTV.LC |jLCV.037559 |tLCV.037559

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu cho các em những câu chuyện thú vị từ xưa đến nay trong cuộc sống, trong mọi lĩnh vực văn hoá, khoa học, lịch sử... ở khắp mọi nơi trên thế giới ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.037557 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.037555Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.037556Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.037558Đang cho mượnKho Luân Chuyển
LCV.037559Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 5 Đang lưu thông: 4 Sẵn có: 1 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau