Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
69000
Mô tả vật lý :
275 tr. ; 21 cm
Gáy sách :
959.702 092 / M558V
Lượt lưu thông :
2
LDR01043cam a2200253 a 4500
00177968
00520190117165956.0
008190117b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786047722457 |c69000 |d2b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a959.702 092 |bM558V
24510|a10 vị hoàng hậu Việt Nam tiêu biểu / |cĐặng Việt Thủy biên soạn
260##|aH. : |bThế giới , |c2016
300##|a275 tr. ; |c21 cm
504##|aThư mục tham khảo: tr.273 - 274
5203#|aGiới thiệu những tư liệu cơ bản, chân thực, sinh động và khá đầy đủ về chân dung, hoàn cảnh lịch sử cũng như những nét chính trong cuộc đời của 10 vị hoàng hậu
541##|aSÁCH CTMTQG
650#0|aHoàng hậu
65004|aLịch sử
651#0|aViệt Nam
7000#|aĐặng Việt Thủy , |ebiên soạn
852##|bTV.LC |jLCV.037209 |tLCV.037209
852##|bTV.LC |jLCV.037210 |tLCV.037210

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu những tư liệu cơ bản, chân thực, sinh động và khá đầy đủ về chân dung, hoàn cảnh lịch sử cũng như những nét chính trong cuộc đời của 10 vị hoàng hậu ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.037209 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.037210 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 2 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau