Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Giá tiền:
160000
Mô tả vật lý :
594 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm
Gáy sách :
507 / B450Đ
Lượt lưu thông :
0
LDR01442cam a2200361 a 4500
00177982
00520190614103555.0
008190614b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786046270232 |c160000 |z7b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a507 |bB450Đ
1001#|aPhạm, Đức Cường
24510|aBộ đề thi THPT tổ hợp khoa học tự nhiên : |bVật lí - Hóa học - Sinh học / |cPhạm Đức Cường, Hoàng Văn Năm, Phan Khắc Nghệ
260##|aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội , |c2017
300##|a594 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24 cm
5203#|aGồm 15 bộ đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên về môn vật lí, hóa học, sinh học cho học sinh trung học phổ thông
541##|aSÁCH CTMTQG
650#0|aVật lí
650#0|aKhoa học tự nhiên
650#0|aHóa học
650#0|aSinh học
650#0|aTrung học phổ thông
65004|aGiáo dục
7001#|aPhan Khắc Nghệ
7001#|aHoàng Văn Năm
852##|bTV.LC |jLCL.002857 |tLCL.002857
852##|bTV.LC |jLCL.002858 |tLCL.002858
852##|bTV.LC |jLCL.002859 |tLCL.002859
852##|bTV.LC |jLCL.002860 |tLCL.002860
852##|bTV.LC |jLCL.002861 |tLCL.002861
852##|bTV.LC |jLCL.002862 |tLCL.002862
852##|bTV.LC |jLCL.002863 |tLCL.002863

Tóm tắt

13% progress

Gồm 15 bộ đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên về môn vật lí, hóa học, sinh học cho học sinh trung học phổ thông ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCL.002857 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002858 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002859 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002860 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002861 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002862 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.002863 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 7 Tổng số: 7
thuw viejn caf mau