Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
45000
Mô tả vật lý :
135 tr. : tranh màu ; 21 cm
Gáy sách :
550 / M558V
Lượt lưu thông :
15
LDR01358cam a2200289 a 4500
00178002
00520190702151323.0
008190702b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786047849840 |c45000 |d6b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a550 |bM558V
1001#|aNguyễn Thị Duyên |ebiên soạn
24510|a10 Vạn câu hỏi vì sao : |bKhám phá bí ẩn trái đất / |cNguyễn Thị Duyên biên soạn
260##|aH. : |bMỹ thuật , |c2016
300##|a135 tr. : |btranh màu ; |c21 cm
5203#|aGiải thích các hiện tượng tự nhiên, các vấn đề xung quanh trái đất như: Lực hấp dẫn của trái đất có tác dụng gì, khí quyển do cái gì tạo thành, ngôi nhà trái đất của chúng ta hình thành như thế nào, trái đất chuyển động như thế nào...
541##|aSÁCH CTMTQG
650#0|aTrái đất
650#0|aSách thiếu nhi
65004|aKhoa học thường thức
852##|bTV.LC |jTNLC.010175 |tTNLC.010175
852##|bTV.LC |jTNLC.010176 |tTNLC.010176
852##|bTV.LC |jTNLC.010177 |tTNLC.010177
852##|bTV.LC |jTNLC.010178 |tTNLC.010178
852##|bTV.LC |jTNLC.010179 |tTNLC.010179
852##|bTV.KD |jDV.031027 |tDV.031027

Tóm tắt

13% progress

Giải thích các hiện tượng tự nhiên, các vấn đề xung quanh trái đất như: Lực hấp dẫn của trái đất có tác dụng gì, khí quyển do cái gì tạo thành, ngôi nhà trái đất của chúng ta hình thành như thế nào, trái đất chuyển động như thế nào... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
TNLC.010175 Sẵn có Kho Luân Chuyển
TNLC.010176 Sẵn có Kho Luân Chuyển
TNLC.010177 Sẵn có Kho Luân Chuyển
DV.031027 Sẵn có Kho đọc
TNLC.010178Đang cho mượnKho Luân Chuyển
TNLC.010179Đang cho mượnKho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 15 Đang lưu thông: 2 Sẵn có: 4 Tổng số: 6
thuw viejn caf mau