Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
99000
Mô tả vật lý :
219tr. : hình ảnh ; 21 cm
Gáy sách :
305.409 597 / M558L
Lượt lưu thông :
3
LDR00958cam a2200265 a 4500
00178606
00520190702095805.0
008190702b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786048946746 |c99000 |d5b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08214|214 |a305.409 597 |bM558L
1000#|aNguyễn Hiến Lê
24500|a15 gương phụ nữ / |cNguyễn Hiến Lê : |bNhũng bài học thành công
260##|aH. : |bHồng đức , |c2018
300##|a219tr. : |bhình ảnh ; |c21 cm
5203#|aTìm hiểu về 15 người phụ nữ tiêu biểu trong mọi thời đại
541##|aSÁCH CTMTQG
650#0|aBài học thành công
65004|aPhụ nữ
852##|bTV.KD |jDV.031065 |tDV.031065
852##|bTV.KM |jMV.055573 |tMV.055573
852##|bTV.LC |jLCV.038319 |tLCV.038319
852##|bTV.LC |jLCV.038320 |tLCV.038320
852##|bTV.KM |jMV.055574 |tMV.055574

Tóm tắt

13% progress

Tìm hiểu về 15 người phụ nữ tiêu biểu trong mọi thời đại ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.031065 Sẵn có Kho đọc
MV.055573 Sẵn có Kho mượn
MV.055574 Sẵn có Kho mượn
LCV.038319 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.038320 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 3 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 5 Tổng số: 5
thuw viejn caf mau