Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Mô tả vật lý :
783tr. ; 21cm
Gáy sách :
387.509 597 / B305V
Lượt lưu thông :
0
LDR01132cam a2200265 a 4500
00179141
00520190702140446.0
008190702b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786046249481 |d1b
040##|aCAMAU
0410#|avie
08204|223 |a387.509 597 |bB305V
1001#|aNguyễn Văn Kim
24510|aBiển Việt Nam và các mối giao thương biển / |cNguyễn Văn Kim
260##|aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội , |c2019
300##|a783tr. ; |c21cm
504##|aThư mục: tr. 717-748
520##|aTìm hiểu truyền thống hải thương thời lập quốc; vai trò, vị thế biển Việt Nam; đánh giá hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong thời hoàng kim của hệ thống thương mại châu Á
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2019
544##|aSÁCH CHỦ ĐỀ BIỂN ĐẢO
650#7|2Bộ TK TVQG |aBiển
650#7|2Bộ TK TVQG |aHàng hải
650#7|2Bộ TK TVQG |aThương mại
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
852##|bTV.KD |jDV.031569 |tDV.031569

Tóm tắt

13% progress

Tìm hiểu truyền thống hải thương thời lập quốc; vai trò, vị thế biển Việt Nam; đánh giá hoạt động kinh tế đối ngoại của Việt Nam trong thời hoàng kim của hệ thống thương mại châu Á ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.031569 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau