Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
54000
Mô tả vật lý :
206tr. ; 20 cm
Gáy sách :
371.302 8 / B300QU
Lượt lưu thông :
0
LDR00901cam a2200229 a 4500
00179244
00520190715153655.0
008190715b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786046404507 |c54000
0410#|avie
08214|214 |a371.302 8 |bB300QU
1000#|aHương Trang |eChủ biên
24510|aBí quyết vượt qua kỳ thi một cách hoàn hảo / |cHương Trang chủ biên; Alpha books biên soạn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2013
300##|a206tr. ; |c20 cm
5203#|aCung cấp những phương pháp học tập, ôn tập và làm bài thi đạt hiệu quả cao. Giúp bạn tự tin và sẵn sàng đón nhận kỳ thi của mình
65004|aBí quyết
650#0|aHọc tập
65004|aÔn tập
650#0|aThi cử
7102#|aAlpha books |ebiên soạn
852##|bTV.LC |jLCV.026036 |tLCV.026036

Tóm tắt

13% progress

Cung cấp những phương pháp học tập, ôn tập và làm bài thi đạt hiệu quả cao. Giúp bạn tự tin và sẵn sàng đón nhận kỳ thi của mình ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.026036 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau