Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
67000
Mô tả vật lý :
191tr. ; 21cm
Gáy sách :
371.100 959 7 / C101TH
Lượt lưu thông :
0
LDR01041cam a2200217 a 4500
00179261
00520190717092842.0
008190717b |||||||| ||||||||||||||
020##|c67000 |d1b : |a9786049705731
040##|aCAMAU
0410#|avie
08214|214 |a371.100 959 7 |bC101TH
24510|aCác thầy giáo Việt Nam / |cPhạm Khang biên soạn
260##|aH. : |bThanh niên , |c2019
300##|a191tr. ; |c21cm
520##|aGồm những câu chuyện kể về những người thầy giáo, những tấm gương làm thầy hết lòng vì học sinh, tận tâm đào tạo những người học trò đi từ những bước chập chững đầu tiên đến đỉnh vinh quang trong lịch sử Việt Nam: Lê Văn Hưu, Chu Văn An, Nguyễn Trãi,...
650#7|2Bộ TK TVQG |aThầy giáo
650#7|2Bộ TK TVQG |aTiểu sử
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
7000#|aPhạm Khang , |ebiên soạn
852##|bTV.KD |jDV.031638 |tDV.031638

Tóm tắt

13% progress

Gồm những câu chuyện kể về những người thầy giáo, những tấm gương làm thầy hết lòng vì học sinh, tận tâm đào tạo những người học trò đi từ những bước chập chững đầu tiên đến đỉnh vinh quang trong lịch sử Việt Nam: Lê Văn Hưu, Chu Văn An, Nguyễn Trãi,... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.031638 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau