Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
119000
Mô tả vật lý :
230tr23cm
Gáy sách :
959.703 / B450S
Lượt lưu thông :
0
LDR01357cam a2200289 a 4500
00179856
00520200113152400.0
008200113b |||||||| ||||||||||||||
020##|c119000 |d3b
0410#|avie
0820#|a959.703 |bB450S
24500|aBộ sưu tập sử liệu Pháp xâm lược Việt Nam 1847-1887 / |cĐông Hào, Trương sỹ Hùng, Hàn Khánh biên dịch; Trần Đại Vinh hiệu đính
260##|aH. : |bKhoa học xã hội , |c2019
300##|a230tr. |a23cm
520##|aGhi chép về thời quân Pháp mới xâm lược nước ta; việc chiến thuyền Tây đến nước ta trước nhất; người Pháp đưa vua Hàm Nghi sang đày ở Angiêri; thành Gia Định bị hãm; Nguyễn Bá Nghi được sung làm khâm sai đại thần ở Biên Hoà...
541##|aSÁCH CTMTQG 2019
650#0|aLịch sử
650#0|aThời kì thuộc Pháp
650#0|a1847-1887
651#0|aViệt Nam
7000#|aTrương sỹ Hùng , |ebiên dịch
7000#|aHàn Khánh , |ebiên dịch
7000#|aTrần Đại Vinh , |ehiệu đính
7000#|aĐông Hào , |ebiên dịch
852##|bTV.LC |jLCL.003620 |tLCL.003620
852##|bTV.LC |jLCL.003621 |tLCL.003621
852##|bTV.LC |jLCL.003622 |tLCL.003622

Tóm tắt

13% progress

Ghi chép về thời quân Pháp mới xâm lược nước ta; việc chiến thuyền Tây đến nước ta trước nhất; người Pháp đưa vua Hàm Nghi sang đày ở Angiêri; thành Gia Định bị hãm; Nguyễn Bá Nghi được sung làm khâm sai đại thần ở Biên Hoà... ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCL.003620 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.003621 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.003622 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau