Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Giá tiền:
120000
Mô tả vật lý :
365tr. ; 21cm
Gáy sách :
959.7 / M558TR
Lượt lưu thông :
0
LDR01208cam a2200277 a 4500
00180091
00520200211100545.0
008200211b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786048950125 |c120000 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a959.7 |bM558TR
1001#|aĐặng Việt Thủy
24510|a10 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam / |cĐặng Việt Thủy
260##|aH. : |bHồng Đức , |c2018
300##|a365tr. ; |c21cm
504##|aThư mục tham khảo: tr. 363-365
5203#|aGiới thiệu 10 trận chiến được đánh giá là những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu, có những nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam nhằm làm sáng tỏ truyền thống đấu tranh quân sự của dân tộc.
541##|aSÁCH CTMTQG 2019
65004|aLịch sử
650#0|aTrận đánh
650#0|aChiến dịch
651#0|aViệt Nam
852##|bTV.LC |jLCV.039354 |tLCV.039354
852##|bTV.LC |jLCV.039355 |tLCV.039355
852##|bTV.LC |jLCV.039356 |tLCV.039356

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu 10 trận chiến được đánh giá là những trận đánh, chiến dịch tiêu biểu, có những nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam nhằm làm sáng tỏ truyền thống đấu tranh quân sự của dân tộc. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.039354 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.039355 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.039356 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau