Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
In lần thứ 5
Xuất bản :
Giá tiền:
100000
Mô tả vật lý :
287tr. ; 21cm
Gáy sách :
959.709 22 / N114M
Lượt lưu thông :
0
LDR01386cam a2200301 a 4500
00180171
00520200316081139.0
008200316b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786048988555 |c100000 |d3b
040##|aCAMAU |bvie |eAACR2
0410#|avie
08204|223 |a959.709 22 |bN114M
1001#|aĐặng Việt Thủy
24510|a54 vị hoàng hậu Việt Nam / |cĐặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung
250##|aIn lần thứ 5
260##|aH. : |bHồng Đức , |c2019
300##|a287tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi
504##|aTài liệu tham khảo: tr. 283-284
5203#|aGiới thiệu khái quát chân dung của 54 vị hoàng hậu tiêu biểu trong số hàng trăm vị hoàng hậu từ nhà Tiền Lý đến nhà Nguyễn. Cung cấp những thông tin về tiểu sử, công lao và cả những mặt hạn chế của họ, một số chuyện tình, hôn nhân và điểm qua bối cảnh lịch sử của triều đại mà hoàng hậu đã sống.
541##|aSÁCH CTMT QG 2019
65004|aLịch sử
650#0|aHoàng hậu
651#0|aViệt Nam
7001#|aĐặng Thành Trung
852##|bTV.LC |jLCV.039176 |tLCV.039176
852##|bTV.LC |jLCV.039177 |tLCV.039177
852##|bTV.LC |jLCV.039178 |tLCV.039178

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu khái quát chân dung của 54 vị hoàng hậu tiêu biểu trong số hàng trăm vị hoàng hậu từ nhà Tiền Lý đến nhà Nguyễn. Cung cấp những thông tin về tiểu sử, công lao và cả những mặt hạn chế của họ, một số chuyện tình, hôn nhân và điểm qua bối cảnh lịch sử của triều đại mà hoàng hậu đã sống. ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCV.039176 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.039177 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCV.039178 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau