Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Tác giả :
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
263tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 34 / C103TH
Lượt lưu thông :
0
LDR00937cam a2200253 a 4500
00180598
00520200106101314.0
008200106b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049838583 |d2b
040##|aCAMAU
0410#|avie
08204|223 |a895.922 34 |bC103TH
1001#|aHờ A Di
24510|aCài thép vào lá gan : |bTruyện / |cHờ A Di
260##|aH. : |bHội nhà văn , |c2019
300##|a263tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam - Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2019
650#7|2Bộ TK TVQG |aVăn học hiện đại
650#0|aVăn học Việt Nam
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aTruyện
852##|bTV.KM |jMV.056457 |tMV.056457
852##|bTV.KD |jDV.031774 |tDV.031774

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
MV.056457 Sẵn có Kho mượn
DV.031774 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2