Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Xuất bản :
Mô tả vật lý :
175tr. ; 21cm
Gáy sách :
895.922 34 / B254K
Lượt lưu thông :
0
LDR00969cam a2200253 a 4500
00180600
00520200106101145.0
008200106b |||||||| ||||||||||||||
020##|a9786049838552 |d2b
040##|aCAMAU
0410#|avie
08204|223 |a895.922 34 |bB254K
1001#|aTổng Ngọc Hân
24510|aBên kia dòng sông mây : |bTiểu thuyết / |cTổng Ngọc Hân
260##|aH. : |bHội nhà văn , |c2019
300##|a175tr. ; |c21cm
500##|aĐTTS ghi: Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam - Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam
541##|aSÁCH BIẾU TẶNG 2019
650#7|2Bộ TK TVQG |aVăn học hiện đại
650#0|aVăn học Việt Nam
651#7|2Bộ TK TVQG |aViệt Nam
655#7|2Bộ TK TVQG |aTruyện ngắn
852##|bTV.KD |jDV.031776 |tDV.031776
852##|bTV.KM |jMV.056459 |tMV.056459

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.031776 Sẵn có Kho đọc
MV.056459 Sẵn có Kho mượn
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 2 Tổng số: 2
thuw viejn caf mau