Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Lần xuất bản :
Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa và bổ sung
Xuất bản :
Giá tiền:
108000
Mô tả vật lý :
200tr. ; 25cm : ảnh
Gáy sách :
636.4 / C101B
Lượt lưu thông :
0
LDR01195cam a2200289 a 4500
00180617
00520200113100423.0
008200113b |||||||| ||||||||||||||
020##|c108000 |d3b
0410#|avie
0820#|a636.4 |bC101B
1000#|aPGS.TS. Nguyễn Ngọc Hải
24500|aCác bệnh truyền nhiễm quan trọng và mới nổi trên heo : |bSổ tay người hành nghề / |cPGS.TS. Nguyễn Ngọc Hải, TS. Đỗ Tiến Duy
250##|aTái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa và bổ sung
260##|aH. : |bNông nghiệp , |c2019
300##|a200tr. ; |c25cm : |bảnh
520##|aTrình bày tác nhân, dịch tễ, miễn dịch, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán và phòng trị các bệnh do vi rút, vi khuẩn trên heo
541##|aSÁCH CTMTQG 2019
653##|aBệnh truyền nhiễm
653##|aLợn
653##|aPhòng bệnh
653##|aĐiều trị
653##|aSổ tay
7000#|aTS. Đỗ Tiến Duy
852##|bTV.LC |jLCL.003765 |tLCL.003765
852##|bTV.LC |jLCL.003766 |tLCL.003766
852##|bTV.LC |jLCL.003767 |tLCL.003767

Tóm tắt

13% progress

Trình bày tác nhân, dịch tễ, miễn dịch, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán và phòng trị các bệnh do vi rút, vi khuẩn trên heo ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
LCL.003765 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.003766 Sẵn có Kho Luân Chuyển
LCL.003767 Sẵn có Kho Luân Chuyển
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 3 Tổng số: 3
thuw viejn caf mau