Skip Ribbon Commands
Skip to main content
topic-folder-book
Mô tả vật lý :
96tr. : ảnh
Gáy sách :
778.609 597 93 / A107NGH
Lượt lưu thông :
0
LDR00949cam a2200229 a 4500
00180852
00520200311142018.0
008200311b |||||||| ||||||||||||||
020##|d1b
040##|aCAMAU
0410#|avie
08204|223 |a778.609 597 93 |bA107NGH
24510|aẢnh nghệ thuật câu lạc bộ nhiếm ảnh nữ Đồng bằng sống Cửu Long / |cNguyễn Thị Kim Em, Trần Thị Thu Đông, Nguyễn Kim Xuân... : |b= The Mekong delta women photographer club
260##|aCần Thơ , |c2000 : |bHội văn nghệ Thành phố Cần Thơ
300##|a96tr. : |bảnh
520##|aGiới thiệu các bức ảnh nghệ thuật về đồng bằng sông Cửu Long
541##|aSÁC BIẾU TẶNG 2020
650#7|2Bộ TK TVQG |aNghệ thuật
650#0|aNhiếp ảnh
650#0|aẢnh đen trắng
655#7|aSách ảnh
852##|bTV.KD |jDV.031965 |tDV.031965

Tóm tắt

13% progress

Giới thiệu các bức ảnh nghệ thuật về đồng bằng sông Cửu Long ;

Thông tin phân phối

27% progress
Mã sách Tình trạng Vị trí
DV.031965 Sẵn có Kho đọc
Lượt lưu thông: 0 Đang lưu thông: 0 Sẵn có: 1 Tổng số: 1
thuw viejn caf mau